Głosowanie publiczności zostało zakończone.
Dziękujemy za oddane głosy!

ZASADY GŁOSOWANIA

1. Każdy użytkownik może zagłosować tylko na jeden projekt.
2. Głosowanie odbywa się w dn. 20.10 – 2.11.2021 r. – do godz. 12.00

Opisy projektów

Projekt nr ZG0105

Projektowany zegar jest typu horyzontalnego co jest formą najbardziej intuicyjną dla człowieka ze względu na analogię do naszego otoczenia z jego wszechobecnym horyzontem. Obserwując ruch słońca względem tarczy zegara można łatwo zrozumieć zasadę działania urządzenia jak i ideę przewodnią. Tarcza zegara jest wykonana z półprzeźroczystego szkła z naniesioną podziałką dostosowaną do jego głównej lokalizacji tj. Krakowa i punktu po przeciwległej stronie Ziemi.

Adaptacja zegara do innych lokalizacji w Polsce polega na obrocie tarczy wraz z gnomonem zgodnie z kątem szerokości geograficznej tj. w zakresie 49,00°-54,83°. Konstrukcja zegara pozwala też na łatwą wymianę ringu na element z podziałką dla innej lokalizacji daleko od naszej szer. geograficznej w celu utrzymanie cyferblatu w pozycji horyzontalnej. Dwustronny gnomon jest osadzony w centralnie umieszczonej kuli ziemskiej. Na globie oznacza się aktualną lokalizację zegara na obu półkulach. W słoneczny dzień gnomon rzuca naturalny cień na ring z podziałką. W dni bezsłoneczne role słońca przejmuje źródło światła poruszające się po obracającym się “słonecznym ringu”. Kombinacja ruchu źródła po pierścieniu i ruchu obrotowego pierścienia pozwala odtworzyć dowolną pozycję Słońca na nieboskłonie. Uzupełnienie informacji odczytywanej z tarczy zegara jest dotykowy ekran na obudowie zegara oraz projektor hologramów 3D na podstawie. Na ekranie i poprzez projektor mogą być prezentowane różne informację tj. czas urzędowy, tabele korekty czasu czy animacje pokazujące zasadę działania czy ruch Ziemi wokół Słońca. Po zachodzie Słońca zegar zaczyna pokazywać czas po drugiej stronie kuli ziemskiej. “Słoneczny ring” wykonuje teatralny obrót o 180° i zaczyna oświetlać tarcze zegara od spodu. Dzięki półprzeźroczystej tarczy można obserwować cień rzucany przez gnomon wystający poniżej tarczy na zasadzie znanej z “chińskiego teatru cieni”. Mechanizm zegara jest osadzony na tubusie i przykryty kopułą z tego samego przeźroczystego materiału.

Projekt nr ZG0109

Projekt jest oparty na działaniu zegara słonecznego typu równikowego. Promienie słoneczne przechodzą przez otwory w pierścieniu i padają na środkową tarczę. W zależności od godziny, właściwa wyświetlana jest na środku płyty, a wraz z przemieszczaniem słońca, zmienia się obraz na płycie. Podstawowy model zegara został rozszerzony o pozostałe godziny które oświetlane są za pomocą lamp umieszczonych w podstawie. Za każdym otworem w kształcie liczby, w obrębie betonowej podstawy, umieszczony jest reflektor. W zależności od godziny oświetlana jest właściwa liczba. Po przejściu przez otwór, światło pada na płytę a zatem widać ją od strony obserwatora. Dzięki temu projekt uwzględnia wszystkie 24 godziny doby, jednocześnie informując o aktualnym położeniu słońca. W dzień jest ono widoczne na niebie, a w nocy źródło światła odpowiada położeniu słońca po przeciwnej stronie ziemi. Mając na uwadze zmianę kąta padania promieni słonecznych, projekt został wyposażony w zaokrągloną podstawę, umożliwiającą dostosowanie nachylenia całej instalacji do pory roku tak, aby pierścień jak najdokładniej wskazywał drogę słońca. Największe nachylenie będzie zastosowane w okresie zimowym, kiedy słońce operuje najniżej, przeciwnie do przesilenia letniego, kiedy słońce wychyla się najwyżej ponad widnokrąg. Poruszać zegarem może pracownik z podnośnikiem który co miesiąc zmieni jego położenie i ustabilizuje klinami. Może również zostać zastosowany inny system zmiany nachylenia wybrany na etapie realizacji. Systemy możliwe do zastosowania to m.in. śruba regulująca, siłowniki czy rolki. Przestrzeń potrzebna na ukrycie części systemu może powstać poprzez uniesienie lub opuszczenie metalowej podstawy również na etapie realizacji. Pod podstawą jest miejsce także na poprowadzenie przewodów oraz innych instalacji. Południowa, pochyła strona podestu (w modelu jedno z czarnych pól) jest złożona z paneli fotowoltaicznych zasilających zegar, dostosowanych do chodzenia po nich. Strona północna platformy jest przestrzenią informacyjną. Dzięki nachyleniu i położeniu będzie dostępna dla wszystkich a przy tym nie będzie przysłaniała instalacji.

Elementami towarzyszącymi są ławki. Pełnią rolę mebla miejskiego oraz tworzą przestrzeń na ukrycie akumulatorów, sterowników oraz pozostałej niezbędnej aparatury. Zegary informujące o czasie strefowym i urzędowym umiejscowione są na południowych pochyłych bokach siedzeń tak aby obserwator sczytujący godzinę z zegara słonecznego mógł porównać ją z pozostałymi informacjami. Projekt składa się z 3 głównych części. Pierwsza, będąca odzwierciedleniem ekliptyki, to pierścień
wykonany z brązu lub innego materiału o ciepłym metalicznym połysku z 24 otworami odpowiadającymi liczbie godzin doby. Dolna część, wykonana z betonu lub kamienia, stanowi stabilną podstawę oraz osłonę dla oświetlenia części pierścienia. Jej zaokrąglony od spodu kształt umożliwia regulację w skali roku. Trzecią częścią jest półprzezroczysta płyta umożliwiająca odczytanie przez obserwatora godziny wyświetlanej, zarówno dzięki słońcu (oświetlanie od góry), jak i dzięki reflektorom umieszczonym w podstawie (oświetlanie od dołu).

Materiały wykorzystane w projekcie symbolizują elementy istotne w zegarze słonecznym czyli ziemię – beton lub kamień oraz słońce-brąz. Dolna część zegara słonecznego wykonana jest z betonu mrozoodpornego, wysokiej klasy zbrojonego włóknami i właściwie zabezpieczonego.”

Projekt nr ZG0111

Na początku drogi projektowej postanowiliśmy złamać kanon postrzegania wspomnianego zegara jako jedynie obłej formy. Przeanalizowane zostały różne bryły geometryczne, jednak ostatecznie główną rolę odgrywają charakterystyczne trójkąty, które tworzą mocną dynamikę rzeźby. Dzięki temu obiekt potrafi skłonić użytkownika do podejścia i przyjrzenia się mu bliżej. Oparty na koncepcji mechanizmu horyzontalnego zegar odmierza czas w sposób tradycyjny, poprzez śledzenie cienia gnomonu przesuwającego się na tarczy, lecz właśnie nowoczesne technologie pozwalają na otwarcie nowych ścieżek w postrzeganiu go jako bardziej kompletnego. Po dokładniejszym przyjrzeniu się mechanizmowi zegara oraz zbadaniu go pod kątem jak największej dokładności niezbędne okazało się zeskalowanie rzeźby do odpowiedniej wielkości. Jednocześnie zachowany został charakterystyczny kształt oraz wysokość dostosowana dla wygody obserwacji godziny przez potencjalnych odbiorców.

Głównym materiałem wykorzystanym w rzeźbie jest czarna stal węglowa pokryta przezroczystym lakierem, która zapewnia odporność na korozję, promieniowanie UV, zarysowania oraz skrajne warunki atmosferyczne. Oprócz tego wykorzystane zostało szkło fotochromowane zamontowane w tylnej części zegara – umożliwia ono komunikację GPS oraz komputera z siecią (wspomniane elementy należy umieścić w jego okolicach). Dodatkowym atutem fotochromu jest efekt zmienności spowodowany przez wędrówkę słońca po nieboskłonie (różny poziom przyciemnienia szyb w zależności od lokalizacji Słońca na niebie). Znaczniki godzinowe i ramię ze światłem, w celu przełamania wszechobecnej czerni, wykonane są ze stali pokrytej mosiądzem (miedź z biegiem czasu pokrywa się patyną co może zaburzyć planowany wygląd zegara). Możliwość umieszczenia napędów opisywanych w kolejnych rozdziałach funkcji zapewnia konstrukcja tarczy zegara – przyjmuje ona formę puszki z grubą górną podstawą obudowaną przez delikatniejsze ścianki.

Dzięki wielu aspektom zawartym w projekcie oraz idei oderwania się od przyjętego postrzegania zegara słonecznego niemożliwa jest jednoznaczna interpretacja formy. Dlatego dajemy możliwość i swobodę samodzielnego określenia jego natury poprzez nazwę “Default Name” czyli “Nazwa Domyślna”. Każdy użytkownik może utożsamić rzeźbę ze swoimi odczuciami i skojarzeniami oraz nadać jej unikalne imię, które z większą łatwością zapadnie w pamięć danego odbiorcy. Ma to również znaczenie w kontekście tworzenia przestrzeni. W tym przypadku nasz obiekt staje się punktem charakterystycznym otoczenia – tak zwanym landmarkiem, który nie jest zwykłą rzeźbą, ale aktywnym uczestnikiem codziennego życia miejsca, w którym się znajduje. To użytkownik tworzy przestrzeń i sposób w jaki zostanie ono wykorzystane, dlatego zależy nam – dzięki wyobraźni odbiorców – aby zegar słoneczny wpisał się w krajobraz jako mocny punkt, który nie tylko intryguje, ale również edukuje odbiorców w każdym wieku, oraz nie jest bierny wobec otoczenia, ale stara się podążać jego rytmem. Nadanie tak łatwej do modelowania nazwy akcentuje zmienność rzeźby i uniwersalność wpisując się w wizję zegara na miarę XXI wieku.

Projekt nr ZG0114

Uniwersalny Chronometr Dobowy (UCD) to zegar słoneczny w wersji 2.0. Tak jak klasyczny zegar słoneczny pokazuje nam upływ czasu na podstawie pozornego ruchu słońca i rzucanego przez nie cienia. Jednak wprowadzone zostało kilka unowocześnień. Po pierwsze została zaimplentowana regulacja kąta gnomonu, który powinien zgadzać się dokładnie z szerokością geograficzną miejsca, w którym się znajduje. Tym samym, gdziekolwiek jesteśmy, cień gnomonu zawsze wskaże właściwą godzinę czasu słonecznego. Dodatkowo podziałka na tarczy Zegara została przygotowana w taki sposób, aby móc z niej odczytać czas słoneczny dla różnych miejsc, kiedy będzie on podróżował po świecie. W ciągu dnia instalacja aktywnie kumuluje energię słoneczną, aby po zmroku oddać ją w jej najbardziej naturalnym stanie – w formie wiązki światła. Kiedy gaśnie słońce i znika cień gnomonu, w jego miejsce pojawia się promień światła, kontynuuje wędrówkę po tarczy pokazując dokładną godzinę słoneczną. Sfera umieszczona na czubku gnomona to symboliczne miniaturowe słońce. Rozświetla się ona własnym światłem, kiedy prawdziwe słońce zachodzi za horyzont. Świetlista kula unosi się w powietrzu i jak ognik przyciąga uwagę przechodniów.

Cała technika ukryta jest pod osłoną tarczy zegara. Instalacja dysponuje dwoma mechanizmami: jednym umożliwiającym pochylenie gnomonu i dokładną regulację jego kąta pochylenia. Drugi mechanizm, umieszczony pod tarczą godzinową, jest odpowiedzialny za emisję promienia świetlnego i jego ruch wokół zegara zgodnie z czasem słonecznym. Zegar składa się z kilku demontowalnych części, co ułatwia jego transport. Każda z części, zegara z racji swojej unikalnej formy, powinna najlepiej zostać odlana w metalu. Brąz byłby tu najbardziej wskazany z jednej strony z racji jego walorów estetycznych – ciemny odcień z lekkimi zielono-niebieskimi przebarwieniami – z drugiej jest to szlachetny materiał, który dobrze zniesie próbę czasu i warunki atmosferyczne. Powierzchnia zegara powinna być gładka i przyjemna w dotyku. Gdyby jednak pełen odlew okazał się zbyt ciężkim rozwiązaniem, dopuszczalne jest wykonanie zegara z metalizowanego kompozytu. Uniwersalny Chronometr Dobowy to zegar świetlny sam od początku do końca napędzany światłem. Choć mierzy godziny, to jego głównym zadaniem jest unaocznić nam mijające chwile, pozwolić przystanąć i docenić jak cenny jest czas.

Projekt nr ZG0117

Zaproponowanym rozwiązaniem jest zegar równikowy, którego wygięta w łuk tarcza umieszczona jest w płaszczyźnie równika, a wskazówka jest do niej prostopadła i ułożona biegunowo. Zegar ujęty jest w przeźroczystej kuli akrylowej, która stoi na podstawie, w niej z kolei znajdują się elementy elektroniki obsługujące mechanizm. Forma i dobrane materiały nawiązują do innej instalacji fundacji – kapsuły czasu, zestawione razem mają współgrać ze sobą wizualnie.

Urządzenie składa się z:

  • Przeźroczystej sfery/powłoki o średnicy 240cm wykonanej z bezpiecznego szkła lub wysoko transparentnego tworzywa
  • Łukowej tarczy zegara z cyferblatem, wyświetlaczem cyfrowym i łukowym źródłem światła
  • Wskazówki – gnomona -Tarczy z dodatkowymi informacjami na której zamontowany jest gnomon
  • Cylindrycznej podstawy w której umieszczone są baterie, komputer i GPS oraz siłowniki mechanizmu zegara.
  • Dostawianej dodatkowej podłogi z systemowych i antypoślizgowych paneli słonecznych przeznaczonych na posadzkę

Mechanizm:

Na tarczy zegara umieszczony jest cyferblat z podziałką godzinową na której wskazywany jest czas lokalny, do tarczy przymocowany jest również wyświetlacz cyfrowy, który wskazuje na analogicznej podziałce godzinowej czas urzędowy. Mechanizm zegara który pozwala na prawidłowe wskazywanie czasu miejscowego w zależności od dnia w roku i położenia geograficznego to ruchoma wskazówka – gnomon, który porusza się za pomocą siłowników w górę lub w dół na zasadzie interaktywnego zegara według wzoru równania czasu kalkulowanego przez komputer.

Źródło światła – reflektor – znajduje się na wygiętej w łuk szynie ułożonej naprzeciw podziałki godzinowej. Reflektor porusza się po szynie imitując ruch słońca po ekliptyce, światło pada na wskazówkę która rzucając cień na cyferblat pokazuje w nocy czas słoneczny dla miejsca znajdującego się po przeciwnej stronie półkuli północnej. W obrębie urządzenia znajduje się również tarcza dodatkowa wskazująca za pomocą poruszającej się po okręgu niebieskiej kulki takie informacje jak aktualny miesiąc, odległość ziemi od słońca i kąt padania światła słonecznego w zenicie, a także dni równonocy i przesileń słonecznych. Kulka i jej ruch symbolizują ziemię poruszającą się po orbicie wokół słońca.

Materiały:

Dominującym materiałem jest blacha mosiężna kolorem odwołująca się do słońca, na cyferblacie blacha jest matowa tak by dobrze widoczny był na niej cień wskazówki zegara, od zewnątrz jest polerowana. Schodek na podstawie wykonany jest z cortenu. Wszystkie pozostałe elementy (tarcza dodatkowa, wyświetlacz cyfrowy) które nie potrzebują cienia wskazówki do pełnienia swojej funkcji wykończone są na czarno. Podyktowane jest to tym żeby cień nie był widoczny na ich powierzchni, mogłoby to mylić obserwatora – tym zabiegiem podkreślona została rola tarczy zegara na której cień wskazówki się porusza.

Wyniki głosowania wkrótce.

This poll is no longer accepting votes

Poniżej przedstawiamy pięć projektów konkursowych, które zakwalifikowały się do II etapu konkursu na "24-godzinny Zegar Słoneczny".
Skip to content