Polityka prywatności zbierania danych przez stronę www Fundacji.
v.180527

Co znajdziesz w naszej polityce w zakresie formularzy?

 

 1. Co to znaczy, że Fundacja jest administratorem moich danych osobowych i skąd je ma?

Administratorem danych osobowych jest Fundacja IDEANOVA z siedzibą w Krakowie, do znalezienia pod adresem: ul. Syrokomli 3/1, 30-102, Kraków. W tej Polityce dla ułatwienia używamy skrótów “My”, “Fundacja”. 

Administrator danych to taki podmiot, który decyduje o tym jak wykorzystywane są Twoje dane osobowe. 

 1. Czy ktoś jeszcze administruje danymi, które podałem/am Fundacji?

Nie. Na razie nie mamy żadnych partnerów, którzy byliby współadministratorami Twoich danych.

 1. Jak uzyskać od nas więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych przez Fundację?

Napisz do nas e-maila na adres: kontakt@ideanova.org.pl, w tytule wpisując: “przetwarzanie danych osobowych”

 1. Jakich danych wymagamy (i w jakim celu) oraz dlaczego prosimy o Twoją zgodę?
 1. W każdym z formularzy wymagamy podania pewnych danych, które są dla nas konieczne do realizacji danego działania, w związku z którym do nas piszesz np. imię, nazwisko
  i adres emailowy do odpowiedzi na Twoje zgłoszenie chęci współpracy lub projektu (pomysłu/problemu). 

Na potrzeby konkursów wymagamy często więcej danych, które przesyłane są w specjalnie dedykowanych formularzach. Przetwarzamy wtedy Twoje dane na potrzeby realizacji umowy lub naszego usprawiedliwionego interesu jako administratora danych. Bez ich podania nie podejmiemy się danego działania, w którego sprawie się zgłaszasz.

 1. Niekiedy zaś jednak po prostu zachęcamy Cię do podania nam danych dla dodatkowych celów, na których nam zależy. Wtedy zawsze zgodnie z prawem prosimy Cię o zgodę. Na przykład w celu informowania Cię o naszych działaniach statutowych w przyszłości.

Na razie nigdzie nie zbieramy ani nie planujemy zbierać Twoich danych szczególnej kategorii (
tzw. danych wrażliwych).

Pamiętaj! Swoją zgodę zawsze możesz wycofać pisząc do nas maila. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność uprzedniego przetwarzania danych na jej podstawie. 

 1. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskane przez stronę Fundacji?
 1. Twoje dane przetwarzamy, gdy są nam niezbędne do realizacji umowy, którą zawarliśmy lub mamy z Tobą zawrzeć, w tym:
 • dla realizacji umowy o współpracy przy naszych działaniach,
 • udziału w naszych wydarzeniach takich jak konferencje, warsztaty lub szkolenia, do których się zgłaszasz,
 • Twojego udziału w konkursach, które organizujemy, o ile zgłosiłeś/aś swoje uczestnictwo, a regulamin konkursu ma charakter umowy,
 • obsługi zgłoszeń i pytań, które do nas kierujesz w związku z zawartymi umowami lub
  w celu ich zawarcia.
 1. Przetwarzamy również Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji IDEANOVA jako administratora danych tj. w celu:
 • obsługi Twoich zgłoszeń, pytań lub próśb skierowanych w szczególności poprzez formularz kontaktowy, które nie dotyczą realizacji umów, w tym udzielanie informacji
  w zakresie naszych działań i celów,
 • kontaktu z Tobą bezpośrednio w trakcie trwania umowy w sprawach dotyczących statutowej działalności naszej Fundacji, jak i przekazywania Ci w tym czasie informacji
  o naszych działaniach, 
 • Twojego udziału w konkursach, które organizujemy, o ile się zgłosiłeś, a regulamin konkursu ma charakter przyrzeczenia publicznego, 
 • prowadzenia analiz statystycznych,
 • realizacji obowiązków sprawozdawczych wobec podmiotów dotujących nasze działania,
  o ile uczestniczyłeś w naszych działaniach finansowanych przez takie podmioty, które wymagają dla sprawozdawczości informacji o beneficjentach działań,
 • ochrony interesu prawnego Fundacji w przypadku ewentualnego sporu prawnego (w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • realizacji przez Fundację zasady rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas
  w adekwatny sposób obowiązków jako administrator Twoich danych),
 1. Twoje dane przetwarzamy też na podstawie Twojej zgody, o ile ją wyraziłeś. Wyrażenie zgody jest dobrowolne przez Ciebie (możesz, nie musisz) i w każdej chwili możesz ją odwołać pisząc do nas. Tylko dzięki Twojej zgodzie możemy przetwarzać dane dla celów:
 • ułatwienia nam kontaktu z Tobą telefonicznego w zgłoszonych przez Ciebie nam sprawach (problemach/projektach/pomysłach),
 • kontaktowania się z Tobą ws. naszych działań statutowych, w tym kierowania zaproszeń do podjęcia współpracy, indywidualnie jak i tzw. mailingami (newsletterami), telefonicznie lub/i e-mailowo w zależności od tego na co wyraziłeś zgodę.

6.1. Jakie są twoje prawa do swoich danych?

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia, wniesienia sprzeciwu. W celu realizacji swoich praw – skontaktuj się z nami.

6.2. Prawo do cofnięcia zgody i jakie są jego skutki?

Dane nieoznaczone gwiazdką zostały przez Ciebie podane dobrowolnie, i zbieramy je dla celów objętych zgodą. Dane podawane obowiązkowo też mogą być przez nas przetwarzane dla innych celów, do których potrzebujemy zgody.

Jeśli więc wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych – PAMIĘTAJ! masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na maila: kontakt@ideanova.org.pl albo kliknięcie w właściwy link (dostępny np. w mailingu). W takim przypadku dotychczasowe (od wyrażenia zgody do jej cofnięcia) przetwarzanie będzie zgodne z prawem.

6.3. Czy wiesz, że masz też prawo do wniesienia skargi?

Masz też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uznasz, że coś z naszym przetwarzaniem Twoich danych nie jest
w porządku.

 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • rozwiązania ewentualnych spraw spornych,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, o ile dotyczy,
 • dokonywanych na nasze potrzeby analiz statystycznych,
 • maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

W szczególności przechowujemy Twoje dane na potrzeby współpracy lub Twojego udziału
w konkursach.

W trakcie trwania umowy przechowujemy Twoje dane również dla celu kontaktu z Tobą
i informowania Cię o działaniach, do momentu zakończenia umowy lub o ile nie zgłosisz wcześniej sprzeciwu. Zauważ, że jeśli wyraziłeś zgodę np. na informowanie Cię o naszych działaniach, niezależnie od zakończenia umowy dalej będziemy mogli wysyłać Ci wtedy informacje o tym co udaje się nam robić.

Przechowujemy również Twoje dane osobowe na potrzeby naszej sprawozdawczości wobec podmiotów, które dofinansowują nasze działania przez czas wskazany w umowach z nimi i o ile korzystałeś z działań przez nie dofinansowanych.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Fundacja zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Przechowujemy też Twoje dane osobowe dla celów, na które wyraziłeś zgodę, w tym przypadku do momentu zakończenia danych działań (np. zakończenia wysyłania mailingów), w tym oceny, że dane nie są już dla nich potrzebne przez nas lub wycofania zgody przez Ciebie.

W szczególności jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o działaniach naszej Fundacji, Twoje dane przetwarzane będą do zakończenia informowania o działalności Fundacji albo do wycofania Twojej zgody. Zgoda może być wycofana również częściowo np. w zakresie danych podanych dobrowolnie.

 1. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane zbierane są za pomocą narzędzia WordPress oraz pluginu https://contactform7.com/privacy-policy/, przy czym wg naszej najlepszej wiedzy dostawcy ww. oprogramowania nie mają możliwości dostępu do danych, które zbieramy używając tego oprogramowania. 

Korzystamy również z  Google, Search Console, Analytics.

Same ww instrumenty są zainstalowane na serwerze, którego dostawca zapewnia nam w umowie zgodność przetwarzania z wymogami UE, i znajduje się na terenie Polski, a dane przekazywane są bezpiecznym połączeniem (szyfrowanym ssl). Jeden z serwerów znajduje się także poza obszarem EOG.

Twoje dane mogą zostać również przekazane przez nas innym naszym usługodawcom, wyłącznie w celach obsługi naszych działań i celów przetwarzania, które zostały podane już w niniejszej Polityce.

Nasi usługodawcy w szczególności nie mogą samodzielnie decydować o sposobie wykorzystania i celach przetwarzania Twoich danych im powierzonych przez nas, w tym nie mogą wykorzystywać ich do własnych celów.

Na potrzeby sprawozdawcze wobec podmiotów dofinansowujących nasze działania możemy udostępniać Twoje dane naszym grantodawcom, lecz wyłącznie w celu i zakresie koniecznym dla rozliczenia kosztów działań, w których brałeś udział (o ile brałeś udział w takich działaniach).

Twoje dane nie będą przekazywane innym podmiotom, w szczególności nie sprzedamy ich nikomu.

 1. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Tak w zakresie wskazanym w pkt 8 Twoje dane mogą zostać przekazywane do dostawcy narzędzi chmurowych, którego siedzibą jest USA, a odbywa się o wymagane przez Unię Europejską zabezpieczenia prawne i towarzyszące im zabezpieczenia techniczne.

Nasze serwery znajdują się również w Polsce.

 1. Czy Fundacja przetwarza automatycznie Twoje dane w tym profiluje?

Fundacja przetwarza Twoje dane w sposób zautomatyzowany, lecz nie profilujemy Twoich danych osobowych (m.in. nie dokonujemy analizy Twoich zachowań pod kątem prognozowania
i wnioskowania jakie masz preferencje i zainteresowania).

 1. Jaka jest polityka Fundacji w zakresie cookies?

Strona Fundacji https://ideanova.org.pl wykorzystuje pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (ciasteczka) m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych.

Wykorzystujemy cookies w celu zbierania informacji o sposobie korzystania przez użytkowników naszej strony oraz do poprawnej konfiguracji serwisu, a także w celu zapamiętania ustawień użytkownika (np. język, rozmiar czcionki itp.).

Wykorzystujemy cookies do analizy, badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pokazują, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają z naszej strony. Wiedza ta pozwala nam ulepszać strukturę i zawartość naszych stron.

Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

11.1. W jaki sposób akceptuję politykę ws. cookies?

Akceptując ją m.in. w formularzach na stronie, lub po prostu poprzez brak zmiany ustawień
w swojej przeglądarce. Przy czym ustawienia zawsze możesz zmienić, i nie traktujemy to jako sprzeczności co do potwierdzenia zapoznania się z pozostałą częścią polityki.

11.2. Czy mogę zablokować korzystanie przez Was z cookies?

W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies, tak, aby nie zbierały ww. informacji. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych na naszej stronie.

O tym, jak blokować i ograniczać instalowanie plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) instrumentów, możesz doczytać na stronie http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-coo

Skip to content